Historieämnet 

Hur det är tänkt att historiesidorna ska användas och lite allmänt om min syn på ämnet.