Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.  

Stalin föddes i Georgien i staden Gori 1878 eller 1879. Stalin är ett taget namn som betyder Mannen av stål. Hans födelseplats är bevarad och ligger idag på Stalintorget i centrala Gori. I stadsparken och på järnvägsstationen i Gori stod Stalinstatyerna kvar när jag var där 2017. 

 

IMG 5697

 


 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.

 Frågor till Stalin

 1. I vilken del av det Ryska Imperiet föddes Stalin?
 2. Hur var hans uppväxt?
 3. Var Stalin en aktiv revolutionär i sina tonår?
 4. Vad hände med hans första fru?
 5. Trotskij och Stalin var konkurrenter om makten efter Lenins död. Hur gjorde Stalin för att utmanövrera Trotskij?
 6. Varför, tror du, lyckades Stalin vinna den striden?
 7. Stalin genomför sin Femårsplan för att industrialisera Sovjetunionen. Hur är terrorn emot landsbygden en logisk konsekvens av den? 
 8. Vilka konsekvenser för arbetarna i industrierna fick kvotsystemet? 
 9. Vad hände med den som inte fyllde sina kvoter?
 10. Vad var Moskvarättegångarna?
 11. Vad är GULAG?
 12. Ge några exempel på vilka konsekvenser Stalins terror mor befolkningen fick för civila i Sovjetunionen under 1930- och 1940-talen.