Varför ska man läsa om Första världskriget?

Titta på kartan över Europa 1914. Som du kan se så är Europas gränser väldigt annorlunda emot idag. Utmärkande för 1914 års Europa är att stora imperier styr över kontinenten och världen. Fyra av dessa imperier kommer att gå under i krigets söndermalande krafter. När imperier faller så får det väldigt stora konsekvenser för befolkningen inom deras gränser. Tänk själv hur mycket av din vardag som faktiskt definieras av att du bor i just Sverige. Om du till exempel levde mellan 1910 och 1991 i staden Uzjhorod i Ukraina så har du varit medborgare i fem olika stater utan att ha flyttat en meter:

  1. 1910 – 1920 bor du i Österrike-Ungern
  2. 1920 – 1938 bor du i Tjeckoslovakien.
  3. 1938 – 1945 bor du i Ungern
  4. 1945 – 1991 Sovjetunionen
  5. 1991 – Ukraina

I Mellanöstern ser vi fortfarande konsekvenserna efter uppdelningen av det Osmanska väldet efter kriget.

En minst lika viktig konsekvens av kriget är vad den gör med en hel generation av människor. Av de miljoner soldater som tillbringar år efter år i vidriga skyttegravar, som ser sina kamrater mejas ner av granateld och maskingevär är det många som får traumatiska minnen för resten av livet. De miljoner barn som blir faderlösa, mödrar som mister sina söner, änkor som blir ensamma har svårt att acceptera att deras offer ska vara för inget.

Ska man förstå Hitlers brutalitet, det tyska folkets ilska över Versaillesfredens villkor och därmed många av orsakerna till det brutala andra världskriget, så behöver man insikt i det förstas villkor.

Första världskriget var urkatastrofen och freden efter kriget innebar den största ändring av Europas gränser som kontinenten skådat sedan Romarriket föll samman.

Vi tittar på dokumentären Folkets Århundrade 1914.

Fundera över följande medan du ser dokumentären:

  • Vilka förväntningar på kriget och soldatlivet hade man generellt innan man skippades iväg?
  • Vilken träning och mental förberedelse fick soldaterna innan de skeppades iväg?
  • Hur var soldatlivet i skyttegravarna?
  • Hur upplevdes striderna?
  • Hur mycket rapporterades hem till hemmafronten?

 

1914: Folkets århundrade - Slagfält from Martin Lindkvist on Vimeo.

Vilka orsaker till konflikten bör jag ha koll på?

M I N A orsaker är minnesregeln, läses Militära Imperialismen/Industrialismen Nationalismen Allianser.

Militära

Kulsprutan, artilleriet, taggtråden och pansarbåten är enkelt sammanfattat vad som menas här.

Imperialismen Industrialismen

Imperialismen och önskan om att få tillgång till koloniernas varor och råvaror. Också prestigen i att ha många kolonier är viktigt.

Nationalismen

I de stora imperierna så bodde det folk med olika tro, språk och kultur. I bl a Österrike-Ungern så får dessa nationalistiska rörelser betydelse då de strävar efter självständighet. Serbiens strävande emot Österrike-Ungern är ett exempel på en sådan konflikt som spiller över på de andra orsakerna och bidrar till att kriget börjar.

Allianser

De europeiska imperierna hade under 1800-talet slut och 1900-talets början knutit upp sig i allianser som gör att de dras in i en stor konflikt som annars hade kunnat bli ett lokalt krig. 1913 så var det tex krig på Balkanhalvön utan att det ledde till världskrig.

Ingen orsak räcker ensam för att förklara utbrottet av kriget, men tillsammans så vållar de konflikten.

Videoinspelning av min genomgång