Imperialismen

Imperialismen i Afrika

Afrikas karta ritas om i slutet på 1880 talet. Från att ha kontrollerat några hamnar så går de till att styra över hela kontinenten. Hur kan det komma sig att utvecklingen går så snabbt och blir så omfattande och brutal?

Afrikas del av triangelhandeln

Afrika blev en del av kolonialismen under 1500- och 1600-talen. När spanjorerna erövrade Amerika och behövde arbetskraft så blev slavhandeln med Afrika en del av världshandeln. Slavarna fördes till hamnar på kusten och tvingades upp på slavskepp för att under fruktansvärda förhållanden fraktas till Amerika. Där användes de som arbetskraft på plantage och gruvor. Varorna som framställdes fraktades till Europa. 

Européerna behövde bara hamnar och hamnområden för den handeln och visade inget intresse för att försöka kontrollera större områden. Varför emigrerade inte européer till Afrika utan mest till Nordamerika förresten? Borde inte USA vara en förkortning för United States of Africa istället? 
Anledningen till att det inte blir så är tropiska sjukdomar. Européerna klarade inte av levnadsvillkoren i Afrika och därför bosätter inte sig européerna där under 1600-talet. Undantag finns i Sydafrika där holländska bönder bosätter sig under 1600-talet. Europa har alltså inget intresse att lägga under sig Afrika förrän under andra hälften av 1800-talet. Vad är det som har ändrats? 

Upplysningen 

Med upplysningens tankar om individens rättigheter och möjligheter så kommer konstigt nog också både rasismen och förtrycket mot kvinnor att öka. Det borde det ju inte ha gjort. Hur kan det komma sig? En förenklad förklaring är att upplysningen ger just UPPLYSNINGEN, alltså spridandet av ljuset en central roll i utvecklingen. Den som utsätts för Ljuset, för Civilisationen, blir upplyst. Alltså om den som inte ser ljuset, den som inte är civiliserad, får bestämma så är mänskligheten dömd att leva kvar i mörkret. Om hela mänskligheten upplyses, ges ljuset, så kommer hela mänskligheten att bli bättre. 
Ungefär så tänker européerna när de möter andra folk. De ser ner på andra kulturer, andra religioner och andra lösningar på hur ett samhälle kan organiseras. De tänker att de minsann har sett ljuset och att de minsann vet bäst. OM mänskligheten bara lyssnar på förnuftiga europeiska män så kommer mänskligheten att frälsas. 

En oväntad konsekvens av Upplysningen blir alltså en västerländsk idé om att det bara är västerlänningar som kan rädda världen och att alla som är emot den förändringen ska bekämpas för de är ju emot utvecklingen, ja kanske till och med emot mänskligheten? 

Rasismen är en konsekvens av den här synen på andra människor som breder ut sig under 1800-talet. 

Industrialiseringen

En annan mycket stor förändring av västvärlden var industriella revolutionen. När Storbritannien och resten av Europa industrialiserades så förändrades villkoren för mänskligheten drastiskt. För Imperialismens del var det massproduktionen av varor som fick den största påverkan. 
När stater som Storbritannien kan tillverka fler varor så vill de också ha större marknader för sina varor. Behovet av exportmarknader uppstår och då alltså människor att sälja till utanför sitt eget territorium. Indien t ex går från att vara en producent av varor som vi i Europa vill handla till att bli en viktig marknad för brittiska industrivaror. 

Industrin kan inte bara tillverka varor utan också vapen. De länder som lyckas med industrialiseringen kan också skaffa sig mäktigare bättre vapen. Med bättre vapen skaffar sig de europeiska staterna ett maktövertag som de utnyttjar när de ska erövra nya landområden.  

Kristna missionen

Märkligt nog så börjar den europeiska erövringen av Afrika bland en grupp evangeliska kristna i 1800-talets början.